مصوبات و آیین نامه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
صورت جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی در سال 1401 دانلود (158.0k)
دستورالعمل 1401 دانلود (1,007.3k)
دستورالعمل ملی دانلود (1,094.0k)