نحوه ارسال مستندات

پژوهشگران، فناوران و صنعتگران گرامی می توانند مستندات خود را جهت شرکت در رقابت انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر استان مرکزی با توجه به حوزه علمی فعالیت های خود و همچنین بر اساس دستورالعمل  های مربوطه، از طریق دانشگاه یا سازمانی که در آن مشغول به کار هستند حداکثر تا تاریخ 1402/08/24 به آدرس های درج شده در جداول ذیل ارسال نمایند. لازم به ذکر است دبیرخانه هفته پژوهش از پذیرش مستندات به صورت فردی و بدون نامه و تایید سازمان مربوطه معذور خواهد بود.

 

آدرس دبیرخانه مرکزی هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی در سال1402

مسئول دریافت اطلاعات حوزه های علمی علوم پایه، علوم ورزشی، علوم انسانی و هنر، کشاورزی و منابع طبیعی، فنی و مهندسی، کارشناسان برتر، دانشجویی، شرکت های فعال در حوزه ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، مجلات برتر و پژوهشگران آزاد

سازمان مسئول

شماره تماس

شماره فاکس

آدرس ایمیل

آدرس پستی

دانشگاه اراک

32622024

-

researcharaku@gmail.com

اراک، میدان بسیج، بلوار کربلا، دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه چهارم، معاونت پژوهش و فناوری

 

 

آدرس دبیرخانه علوم پزشکی هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی در سال1402

مسئول دریافت اطلاعات حوزه های علمی علوم پزشکی (علوم پایه پزشکی و پزشکی بالینی) و دامپزشکی

سازمان مسئول

شماره تماس

شماره فاکس

آدرس ایمیل

آدرس پستی

دانشگاه علوم پزشکی اراک

34173532

33838319

-

 

اراک، میدان بسیج، سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی اراک، ساختمان امام موسی کاظم، طبقه دوم، معاونت تحقیقات و فناوری کد پستی: 3848170002

 

 

آدرس دبیرخانه واحدهای تحقیق و توسعه برتر هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی در سال1402

مسئول دریافت اطلاعات واحدهای تحقیق و توسعه برتر

سازمان مسئول

شماره تماس

شماره فاکس

آدرس ایمیل

آدرس پستی

سازمان صنعت، معدن و تجارت همکاری انجمن تحقیق و توسعه

33665615

-

 

اراک، خیابان دانشگاه، خیابان قیام، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کد پستی: 3818145585

 

 

آدرس دبیرخانه شرکت های دانش بنیان برتر هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی در سال1402

مسئول دریافت اطلاعات شرکت های دانش بنیان برتر

سازمان مسئول

شماره تماس

شماره فاکس

آدرس ایمیل

آدرس پستی

پارک علم و فناوری استان

32802601

32802566

info@astp.ir

اراک- میدان امام خمینی- بلوار امام خمینی- کیلومتر 5 جاده خمین- کد پستی 3836134119- سایت جامع پارک علم و فناوری استان مرکزی

 

 

آدرس دبیرخانه دانش آموزش و معلمان پژوهش و فناوری هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی در سال1402

مسئول دریافت اطلاعات دانش آموزان و معلمان برتر

سازمان مسئول

شماره تماس

شماره فاکس

آدرس ایمیل

آدرس پستی

آموزش و پرورش استان مرکزی

33135046

34134768

markazi@medu.ir

اراک، خیابان شهید شیرودی، کدپستی: 3819713133 اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی، گروه تحقیق و پژوهش