نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای مراسم زنگ پژوهش

اجرای مراسم زنگ پژوهش

اجرای مراسم زنگ پژوهش

به استحضار می رساند بر اساس اطلاعیه کمیته دانش آموزی هفته پژوهش و فناوری استان مراسم زنگ پژوهش در روز شنبه ۲۳ آذر ماه در ساعت 8:30 در دبیرستان دخترانه فرزانگان ناحیه یک اراک برگزار می گردد