امضا احکام هفته پژوهش

امضا احکام هفته پژوهش

نظر به اهمیت برگزاری مراسم استانی هفته پژوهش و فناوری و بر اساس  ماده 3 دستور العمل برگزاری هفته پژوهش و فناوری استانی احکام زیر توسط استاندار محترم استان مرکزی و رئیس ستاد برگزاری هفته پژوهش صادر و به ایشان ابلاغ گردید:

آقای دکتر سعید حمیدی رئیس دانشگاه اراک بعنوان جانشین رئیس ستادهفته پژوهش،

خانم رقیه یادگاری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بعنوان دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوری،

آقای دکتر علیرضا فضلعلی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اراک بعنوان دبیر جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری،

آقای شهریار فولادوند مدیرکل اداره آموزش و پرورش استان مرکزی بعنوان دبیر جشنواره دانش آموزی،

آقای دکتر محمد رفیعی رئیس پارک علم و فناوری استان بعنوان دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار

 

و همچنین؛

 با عنایت به مصوبه اولین جلسه ستاد استانی این مراسم احکام دبیران کمیته های مربوطه توسط رئیس محترم  دانشگاه اراک و جانشین رئیس ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان در سال 1398 به شرح زیر امضا و به ایشان ابلاغ گردید:

 آقای دکتر مهران شاه منصوری، مدیر پژوهش دانشگاه اراک بعنوان دبیر کمیته علمی حوزه علوم پایه

آقای دکتر  علیرضا کمالی، معاون  تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک  بعنوان دبیر کمیته علمی حوزه پزشکی و دامپزشکی

آقای دکتر مهدی صفری، معاون آموزشی و پژوهش دانشگاه صنعتی اراک بعنوان دبیر کمیته علمی حوزه فنی و مهندسی

خانم دکتر طیبه بساکی، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور استان بعنوان دبیر کمیته علمی حوزه علوم انسانی و علوم  ورزشی

آقای دکتر حسین مظاهری، معاون آموزشی و پژوهش دانشگاه آزاد اراک  بعنوان دبیر کمیته علمی حوزه دانشجویی و هنر

آقای دکتر مهدی رئوفی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی بعنوان دبیر کمیته علمی حوزه کارشناسان برتر

آقای مهندس مهدی مبارکی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی استان  بعنوان دبیر کمیته علمی حوزه پژوهشگران جوان

آقای دکتر محمدرضا لک ، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی بعنوان دبیر کمیته علمی حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

آقای مهندس مصطفی آمره، مدیرعامل  شرکت شهرکهای صنعتی استان  بعنوان دبیر کمیته علمی حوزه ایده های برتر و پژوهشگران آزاد

آقای مهندس محمدرضا حاجی پور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت بعنوان دبیر کمیته علمی حوزه واحدهای تحقیق و توسعه برتر

آقای سهیل واشقانی فراهانی مدیر پژوهش دانشگاه تفرش بعنوان دبیر کمیته انتخاب مجلات علمی پژوهشی برتر

آقای دکتر محمد رفیعی، رئیس پارک علم و فناوری استان بعنوان دبیر کمیته علمی حوزه فناوران  و شرکت های دانش بنیان

آقای عباس دانشی  مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بعنوان دبیر کمیته تبلیغات  و اطلاع رسانی

آقای مهدی صالحی جیریایی کارشناس مسئول پژوهش دانشگاه اراک بعنوان مسئول دبیرخانه ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناروی