نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه هماهنگی برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان در سال 1400

برگزاری اولین جلسه هماهنگی برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان در سال 1400

 

برای مشاهده صورت جلسه اینجا کلیک فرمائید