برگزاری اولین جلسه ی ستاد برگزاری هفته پژوهش استان در سال 1398

برگزاری اولین جلسه ی ستاد برگزاری هفته پژوهش استان در سال 1398

اولین جلسه ی ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی با حضور مسئولین مربوطه در روز دوشنبه مورخ 98/8/13 برگزار گردید.

جهت مشاهده صورت جلسه اینجا کلیک کنید.