نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان مرکزی در سال 1399

برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان مرکزی در سال 1399

مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان مرکزی در سال 1399 در تاریخ 99/09/26 با حضور استاندار محترم ( رئیس ستاد برگزاری هفته پژوهش)، رئیس محترم دانشگاه اراک ( جانشین رئیس ستاد برگزاری هفته پژوهش) و دبیران کمیته های هفته پژوهش در استانداری مرکزی برگزار و از برگزیدگان هفته پژوهش در حوزه های مختلف به صورت مجازی تجلیل گردید.