نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از 70 پژوهشگر، فناور، شرکت، و طرح پژوهشی برگزیده استان با حضور استاندار محترم و مسئولین گرامی استان مرکزی

تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان مرکزی در سال 1398

تجلیل از 70 پژوهشگر، فناور، شرکت، و طرح پژوهشی برگزیده استان با حضور استاندار محترم و مسئولین گرامی استان مرکزی

ب