فراخوان ارسال مدارک پژوهشگران

فراخوان ارسال مدارک پژوهشگران

 

با سلام و تحیّت

    احتراماً با عنایت به اعلام  16 لغایت 22 آذرماه 1398 بعنوان هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی، خواهشمند است دستور فرمائید اطلاعات پژوهشگران محترمی که خواستار شرکت در رقابت انتخاب پژوهشگر برتر استان در حوزه­های مختلف (علوم پایه، پزشکی و دامپزشکی، فنی و مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، دانشجویی و هنر، کارشناسان دستگاه های اجرایی، پژوهشگران جوان، واحدهای تحقیق و توسعه برتر، فناوران برتر، ایده های برتر و پژوهشگران آزاد، مجلات برتر و دانش آموزی و معلمان) می باشند را جمع آوری و به کمیته های مربوطه ارسال فرمایند.

 

لازم به ذکر است:

  • فرم پرسشنامه انتخاب پژوهشگران بعلاوه  صورت جلسات، آیین نامه ها، جداول امتیاز دهی، آدرس کمیته های علمی تخصصی و سایر اطلاعات لازم در سایت هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی موجود می باشد.
  • برای انتخاب پژوهشگران برتر در هر حوزه، فعالیت های پژوهشی و فناوری یک ساله افراد از سپتامبر 2018 تا سپتامبر 2019 برای فعالیت های پژوهشی خارجی و اول مهر ماه 1397 تا آخر شهریور ماه 1398 برای فعالیت های پژوهشی فارسی در نظر گرفته می شود.
  • هر دانشگاه/ موسسه می تواند حداکثر  مدارک 3 نفر را به کمیته مربوطه ارسال نماید.
  • پرونده هر پژوهشگر می بایستی تنها برای یک کمیته علمی تخصصی ارسال گردد. در غیر این­صورت نام این پژوهشگر از لیست منتخبان نهایی حذف خواهد شد.
  • کمیته ها از پذیرش مدارک به صورت انفرادی معذور می باشند (به جز کمیته انتخاب پژوهشگران آزاد).
  • کلیه مدارک و اطلاعات پژوهشگران دانشگاه/ موسسه می بایستی حداکثر تا تاریخ 30/08/1398 به دبیرخانه کمیته های علمی تخصصی مربوطه ارسال گردد.
  • کمیته های علمی و تخصصی می بایستی لیست پژوهشگران برتر را حداکثر تا تاریخ 14/09/1398 به دبیرخانه مرکزی ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری ارسال فرمایند.
  • آدرس سایت هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی در سال 1398 : www.researchweek.araku.ac.ir  و شماره تماس دبیرخانه مرکزی 32622024 می باشد.