نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهلت ارسال مستندات متقاضیان شرکت در رقابت انتخاب پژوهشگران برتر استان مرکزی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۴ تعیین گردید

مهلت ارسال مستندات متقاضیان شرکت در رقابت انتخاب پژوهشگران برتر استان مرکزی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۴ تعیین گردید

مهلت ارسال مستندات متقاضیان شرکت در رقابت انتخاب پژوهشگران برتر استان بر اساس صورت جلسه هماهنگی برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان ۱۴۰۲/۸/۲۴ تعیین گردید (با توجه به محدودیت زمانی این تاریخ قابل تمدید نمی‌باشد)، بر این اساس متقاضیان می‌بایستی مستندات خود را تا تاریخ ذکر شده به دبیرخانه کمیته‌های مربوطه که آدرس و اطلاعات آن در بخش نحوه ارسال مستندات ذکر شده است ارسال فرمایند.