نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی در سال 1402: مراسم معرفی و تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان مرکزی

هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی در سال 1402: مراسم معرفی و تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان مرکزی